Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 1
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 2
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 3
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 4
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 5
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 6
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 7
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 8
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 9
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 10
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 11
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 12
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 13
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 14
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 15
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 16
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 17
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 18
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 19
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 20
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 21
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 22
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 23
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 24
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 25
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 26
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 27
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 28
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 29
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 30
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 31
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 32
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 33
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 34
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 35
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 36
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 37
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 38
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 39
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 40
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 41
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 42
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 43
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 44
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 45
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 46
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 47
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 48
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 49
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 50
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 51
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 52
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 53
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 54
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 55
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 56
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 57
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 58
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 59
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 60
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 61
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 62
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 63
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 64
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 65
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 66
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 67
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 68
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 69
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 70
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 71
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 72
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 73
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 74
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 2 - Trang 75
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
hê hế hế hế
hê hế hế hế Cấp 5
từ 1 người theo chủ nghĩa vô thần tôi cuồng tính lúc nào không hay 
main said:
ông già địt loli
ông già địt loli Cấp 4
cốt truyện khởi đâu lười biếng và quá phổ biến thằng main dù sao cũng là vua mà sống 300 năm nhưng cách cư xử như lồn, ở đây tao không nói nó diễn hay gì mà tư duy nhưng một thằng ngu với khả năng đóng kịch tệ hại chung quy lại thì bộ này là mì ăn liền, nó thậm chí còn chả đáng xem bằng solo leveling dù bộ đó cũng rác và thất nghiệp chuyển sinh
Crack
Crack Cấp 5
ông già địt loliSao lại cư xử như loz, bạn nói ra cái như loz đc kh để mk xem, chứ mk thấy nó hợp lý mà
ông già địt loli
ông già địt loli Cấp 4
Crack nếu mày không hiểu cách ẩn dụ của tao thì mày đọc thiếu chỗ nào đó trong sgk văn cấp 2 rồi đó em trai
Sjxjzj
Sjxjzj Cấp 4
ông già địt loliLiền cái thằng bố mày, cốt truyện mới lạ thế này bảo mỳ ăn liền, m hiểu gì không? M bảo bộ này là mỳ ăn liền thì thôi đừng đọc truyện hàn nữa vì làm đ có bộ Fantasy nào của hàn có nội dung độc lạ khác biệt với bộ này, toàn là chuyển sinh, time skip, xuyên không,.... giống như bộ này thôi, cmt như tk đần emo
Mr TimeWalker
Mr TimeWalker Cấp 5
Sjxjzjmới lạ cái lềnh, chuyển sinh ngược cùng nữ thân, motip nhàm như cứt, đọc truyện tàu với nhật nó làm cả nồi
Sjxjzj
Sjxjzj Cấp 4
Mr TimeWalkerNhìn kỹ từng chữ đi, tao đang so nó vs toàn bộ truyện fantasy hàn và bảo tk kia k đọc truyện kiểu này, với l lại đây là kiểu truyện mới lạ trong thể loại xuyên không, chuyển sinh,... nên t bảo nó kp mỳ ăn liền đấy, thì sao? Với lại m sủa gì vậy, chuyển sinh cùng nữ thần??? Đọc ms có mấy chap mà cmt mất não à, triệu hồi nữ thần lên rồi đuổi về luôn chứ con nữ thần isekai cùng thằng này sang à??
Duyne
Duyne Cấp 4
Haizz boy lóng tính. Nhưng mà tiểu nữ thikemo
S M
S M Cấp 5
Main cuồng tín à
Nguyen Hieu
Nguyen Hieu Cấp 5
Main hãy theo ta những con chiem ngộ đạo tạo sẽ dẫn dắt chúng bay
Heinz Doofenshmirtz
Heinz Doofenshmirtz Cấp 5
Đ j nhập vai ghê thế, diễn sâu vlin, có cần phải căng thẳng đến thế k emo
nobody
nobody Cấp 4
Heinz Doofenshmirtznó ko nhập vãi nó làm vua trăm năm rồi nên phon thái nó vậy đó là thói quen
Crumb Cat
Crumb Cat Cấp 5
nobodyLàm người trái đất đến 20-30 năm làm người ở thế giới khác 300 200 làm demon slayer thì thói quen thôi:))) còn nhớ nó là người trái đất là nể r
Heinz Doofenshmirtz
Heinz Doofenshmirtz Cấp 5
nobodyThói quen là 1 phần thôi, chủ yếu là nó muốn dùng thân phận người trở về từ thế giới khác chứ nó k muốn ng khác biết nó từng là ng của thế giới này nên nó mới cố tình như thế
My Bán kem trộn
My Bán kem trộn Cấp 4
Trở về từ dị giới tôi thành đa cấp lùa gà lúc nào không hay emoemo
Trần Ngọc Bình
Trần Ngọc Bình Cấp 4
Từ khi mới đọc bộ solo t đã nghĩ 1 kịch bản kiểu người từ thế giới khác đến thông qua cánh cổng là main chính cuối cùng cũng cóemo
Tao kí ngực Fan
Tao kí ngực Fan Cấp 5
Trần Ngọc BìnhNhiều truyện có kiểu giống này mà :)
địt lồn mẹ lũ óc lồn
địt lồn mẹ lũ óc lồn Cấp 4
1 lần chuyển sinh 1 lần xuyên không
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 5
À, đã vậy main còn theo tôn giáo nữa. Đúng là con chiên ngộ đạo emo
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 5
Đã diễn rồi diễn cho tròn vai, ko nhẹ dạ vậy chứ. Đâu như nhiều bộ mấy thằng bên kia cao quý nhưng qua được đây sau đó vì cái đồ mình tò mò hoặc từng thích ảnh hưởng
HẮC MA LONG TÔN
HẮC MA LONG TÔN Cấp 4
Minh Hoanghình như cx méo phải diễn đâu sống tầm 300 năm mà ko bị "khắc" sâu tư tưởng thì cx lạ
Hủ Tiếu
Hủ Tiếu Cấp 5
Không như ai đó mà đam mê canh kim chi ;}
nguyen quyen
nguyen quyen Cấp 5
Hủ Tiếu10 ngàn năm chỉ đc ăn quỷ nó khác với vài trăm năm
Gg
Gg Cấp 4
nguyen quyenVa f đc ăn nhiều món ngon khác mà đa số là chiến đấu hơn 200 năm chỉ chiến đấu không mà
Vô danh đạo hữu
Vô danh đạo hữu Cấp 4
Hủ TiếuThì mục đích về của nó là để ăn canh kim chi màemo
Leon trong đa vũ trụ
Leon trong đa vũ trụ Cấp 5
[FROM ĐA VŨ TRỤ] ko phải cứ nói main chăm chỉ luyện tập ngàn năm thành thần là mún cho nó tính cách thế nào là dc đâu nha tác giả:)?, t nói thật chớ nếu là t  sẽ cho mọi người thấy ít nhất là 1 phần cuộc hành trình của main, main gặp ai đánh mất những j, điều gì làm main quyết tâm vậy, cúi cùng thì main mất ai sau 300 năm chinh chiến, t cá là éo có thằng nào mà 300 năm ko gặp 1 ng đồng đội hay ng bạn cả, thứ ta cần ko phải là 1 thằng main độ tuổi 300 vs tính cách kiêu căng ảo nghĩ mình là vua mà ta cần là sự đồng cảm, rốt cuộc điều j làm main đau khổ rốt cuộc main trải qua những khó khăn nào để dc gọi là vui để thăng cấp thành thần, ms vô quất ngay main 300 năm mà ko khai thác 1 xíu xìu xiu nào quá khứ thằng main rối bắt t đồng cảm thì t nói thật t cũng khó mà đồng cảm cái tính cách thằng main dc, t cần là 1 câu chuyện về sự kho khăn t mún thấy main đã đánh mất những ai t mún thấy main phải chịu những đau khổ nào để tính các thành như vậy chứ ko phải 1 thằng 300 tuổi mà tình cách ảo tưởng kiêu căng ngạo mạn, nói nó trải qua 300 năm mà ko cho t bt nó trải qua cái j thì làm sao mà t đồng cảm dc
Á Đù
Á Đù Cấp 5
Leon trong đa vũ trụVâng mở đầu nó tóm tắt thôi chứ mấy cái như thế về sau nó ms nói chứ nói hết thì về sau đéo còn gì để khai thác ngoài việc khai thác những vc main ở trái đất .nhue thế nó mất hay mà ms có 6 chap nên chưa thể phán hết đc.h nó gt thằng main tính cách kiêu ngạo là do nó làm vua là tạm ổn r
Nung
Nung Cấp 4
Bọn thường dân thấp kém hãy mang đồ ăn sang trọng nhất đến đây 😂
Finn
Finn Cấp 5
Sống như thế cỡ 300 năm lại còn theo tôn giáo nữa 
Hơi khó cho main r
emo