Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 1
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 2
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 3
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 4
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 5
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 6
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 7
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 8
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 9
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 10
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 11
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 12
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 13
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 14
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 15
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 16
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 17
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 18
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 19
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 20
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 21
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 22
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 23
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 24
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 25
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 26
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 27
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 28
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 29
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 30
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 31
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 32
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 33
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 34
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 35
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 36
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 37
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 38
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 39
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 40
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 41
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 42
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 43
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 44
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 45
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 46
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 47
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 48
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 49
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 50
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 51
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 52
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 53
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 54
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 55
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 56
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 57
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 58
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 59
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 60
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 61
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 62
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 63
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 64
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 65
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 66
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 67
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 68
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 69
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 70
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 71
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 72
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 73
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 74
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 75
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 76
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 77
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 78
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 79
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 80
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 81
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 82
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 83
Từ Trúc Mã Hóa Thành Ông Xã chap 33 - Trang 84
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Liana Sana
Liana Sana Cấp 4
đang bàn về những chuyện cho tương lại đóemo
Tokisaki Kurumi
Tokisaki Kurumi Cấp 5
Đang bàn CHÍNH TRỤY nhá🤣🤣🤣
FBI Ẩn danh
FBI Ẩn danh Cấp 5
thấy mấy ae than ra chap lâu thì qua web chính đọc với donate ủng hộ đê chap trc trong web chính lượt xem chx tới 2 con số thì nhóm dịch nản là đúng rồi
FBI Ẩn danh
FBI Ẩn danh Cấp 5
FBI Ẩn danhmà donate nhớ thêm tên truyện vô hihi
Slime Vô Hại
Slime Vô Hại Cấp 5
Wao hảo chuyện CHÍNH TRỤY à lộn là chính trị của 2 cô nàngemo
Kiseki akemi
Kiseki akemi Cấp 4
Đã ko biết bao lâu rồi mà gặp đc bộ truyện nu9 vs nu8 ko choảng nhau vs nu8 yếu đuốiemo
Cheems The Doge
Cheems The Doge Cấp 5
Chính trị này nó hơi đồi trụyemo
Mê truyện
Mê truyện Cấp 5
Cheems The DogeVà vâng hai chị đag bàn chuyện chính trụy :))))
Lee
Lee Cấp 4
Cheems The Dogesuỵt suỵt....nói bé thôi
from navy
from navy Cấp 4
Truyện dễ thương thật... Ông nam9 có tính chiếm hữu cao vs nu9 nhưng lại thẹn thùng khi đứng trk nu9 và chuyện *** Còn nu9 thì đáng yêu khỏi nói
Ko quạo nha m Kkk
Ko quạo nha m Kkk Cấp 4
Hảo hán v Chính Trị ở bình dương
Haha
Haha Cấp 5
Đây là vấn đề liên quan tới CHÍNH TRỊ nên phải thảo luận NGHIÊM TÚC
mèo béo cutii
mèo béo cutii Cấp 5
câu chuyện rất là CHÍNH TRỊ nha mnemo
Nguyễn Nezume
Nguyễn Nezume Cấp 5
Anh nhà chuẩn bị có thêm tình địch emo
Understand Unknow
Understand Unknow Cấp 5
Câu chuyện chính trị của những cô gái :))
Izu
Izu Cấp 4
Hóng emo
Mèo Béo Tu Tiên
Mèo Béo Tu Tiên Cấp 5
Thật ra 2 chị đang nói chuyện đi chơi với mèo béo tối nay
DTM Dê Núi
DTM Dê Núi Cấp 5
Mèo Béo Tu TiênChuyện đi vào lồng t đặt à? Chị ấy nên đi chs vs na9 hợp hơn m
DTM Dê
DTM Dê Cấp 5
Mèo Béo Tu TiênChuyện mang m đi mần ư? Đi vào lồng này t hứa m an toàn ko bị mần đâu t uy tín vậy mà
DTM Dê Núi
DTM Dê Núi Cấp 5
Chào! T đặt cái lồng ở đây con mèo xuất hiện thì nó sẽ vào vì có mùi hương của nữ nhân thôi
Boss Thỏ Tu Tiên
Boss Thỏ Tu Tiên Cấp 4
DTM Dê Núi chuẩn đét, ngay ở lầu trên luôn kìa
Trộm chó mèo
Trộm chó mèo Cấp 5
DTM Dê Núi Thì ra là đồng nghiệp :)) 
Con mèo nó ngay trên đầu kìa :))) 
Bắt lấy nó :)))