Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 1
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 2
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 3
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 4
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 5
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 6
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 7
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 8
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 9
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 10
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 11
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 12
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 13
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 14
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 15
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 16
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 17
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 18
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 19
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 20
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 21
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 22
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 23
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 24
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 25
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 26
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 27
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 28
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 29
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 30
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 31
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 32
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 33
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 34
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 35
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 36
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 37
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 38
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 39
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 40
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 41
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 42
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 43
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 44
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 45
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 46
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 47
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 48
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 49
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 50
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 51
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 52
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 53
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 54
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 55
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 56
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 57
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 58
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 59
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 60
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 61
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 62
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 63
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 64
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 65
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 66
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 67
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 68
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 69
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 70
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 71
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 72
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 73
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 74
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 75
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 76
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 77
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 78
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 79
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 80
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 81
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 82
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 83
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 84
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 85
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 86
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 87
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 88
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 89
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 90
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 91
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 92
Trở Thành Cứu Tinh Của Nhân Vật Chính chap 39 - Trang 93
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
l
l Cấp 4
Hóng bộ này mòn mất mấy cái dép luôn rồi
Nguyễn Tuyết Linh
Nguyễn Tuyết Linh Cấp 4
emoTao hóng tao hóng chắc mòn cái đít ớ
Alicu
Alicu Cấp 4
Sòu ẻ luomemo
FBI Ẩn danh
FBI Ẩn danh Cấp 5
Truyện lặn xuống đáy XH rồi à lâu ra v
CIA going light mode
CIA going light mode Cấp 5
FBI Ẩn danhkhông có chi trí dịch drop rồi
Riu Dey
Riu Dey Cấp 4
CIA going light modedịch cần chi phí gì vậy?
Tôi Quá mệt moải
Tôi Quá mệt moải Cấp 5
Riu Deyko có tiền dịch lm gì hỏi ngu
Tùy Phong
Tùy Phong Cấp 5
Riu DeyTiền để mua raw xong còn dịch nữa
Mèo Ngốc
Mèo Ngốc Cấp 4
Ra lẹ lên đi -/-.-
Nữ sĩ Thi
Nữ sĩ Thi Cấp 4
Rồi buồn lun hết ra nữa r àemo
Cay
Cay Cấp 4
Tôi không nên đọc bộ này mà. Hay mà có vẻ như không ra nữa thì phải
T Lucy
T Lucy Cấp 4
Chao mới ơi ra nhanh ikkkkkk
Space Zenxi
Space Zenxi Cấp 3
Đợi chap mới lâu quá:(
hì
Cấp 4
lâu ưa quên lun mình đọc đến đâu rồiemo
Một Con Moè
Một Con Moè Cấp 4
Truyện ra lâu quá nên t mạn phép tiên đoán cốt truyện cho các đạo hữu tự mình tưởng tượng tiếp: emo Anh Ludewig được chọn để cùng nhau tiến đánh mê cung cùng nu9 nhưng sau này bể kế hoạch (có thể là nhận được cốc đen nên phản bội nu9, hoặc là yếu quá không làm nên chuyện, nguyên nhân thì tự mn nghĩ nha), rồi lúc ngàn cân treo sợi tóc, Axel (n9) sẽ xuất hiện và cứu nu9, hai người cùng nhau tiến lên đấm bay ma giới, trong lúc sát cánh chiến đấu thì nhận ra tc của mình rồi iu nhau.
Một số chi tiết phụ bên lề:
Nu9 tìm ra được nguyên nhân cái chết của mẹ, trả thù cho mẹ và chiếm lấy tài sản/ lãnh thổ nhà Eldier.
Nu9 sau kết nối được với nhiều đại tinh linh siêu phàm, trở nên cực mạnh, có thể là sẽ cứu được n9 (vài) mạng. Có thể unlock được mấy cái tính năng đặc biệt sau khi nạp lần đầu nữa.
N9 mang hào quang nvc, liên tục gặp được nhiều cơ duyên và tìm được nhiều đồ ngon để up level.
Veronica không chết mà thậm chí Erich còn mạnh hơn mong đợi và cứu được cổ.
Dù không muốn nhưng hãy chuẩn bị là sẽ có nv phụ hẹo, vì kể cả nu9 đã cứu được nhiều người thì cái chết là không thể tránh được nếu chiến tranh nổ ra. Ứng cử viên cho vị trí này có thể là ông ngoại (zà quá rồi nên hi sinh cho con cháu được sống), hoặc thậm chí là Pie (hi sinh cho nu9). Nhưng mà truyện cũng khá ưu ái nu9 nên có thể bỏ qua chi tiết này.
Chúc mn sớm tưởng tượng ra được cái kết mong muốn emo
Một Con Moè
Một Con Moè Cấp 4
Một Con MoèChắc là không có ai qt nên chia sẻ chút suy nghĩ về cách làm của nu9. Nu9 nghĩ mình có thể thay đổi kết cục nhưng cổ quên là cổ chỉ là nvp chứ không phải tác giả :))) Quá rõ ràng là đây là một cuốn tiểu thuyết thì nvc vẫn mãi mãi là nvc, nvp dù có thay đổi thế nào thì nvc vẫn sẽ chỉ là một người. Nvc không phải nói đổi là đổi đâu, vì sự phát triển và hình thành nhận thức của nvc sẽ là có 1 không 2, giả sử có người khác được đưa vào vị trí của nvc thì cũng không thể phát triển như nvc được. Vd như nếu không phải là n9 thì ng khác cũng đã chết trong tay diệt hoả rồi chứ không sống nổi đâu, bằng chứng là không có nu9 thì n9 cũng sẽ thuần phục được diệt hoả thôi dù phải đánh đổi nhiều hơn.
Và cổ cũng quên là nếu n9 cứ bám sát theo nguyên tác mà phát triển thì kết cục cũng sẽ không thể thay đổi được. Thử nghĩ coi, theo nguyên tác, n9 vì bị Robert Black (chủ nhân ở hội cờ) phản bội nên từ đó không thể tin tưởng ai, hành xử lạnh lùng tàn nhẫn, đặc biệt là luôn trong trạng thái kiệt sức và u ám, thậm chí là reset mấy lần thì n9 vẫn không thể chiến thắng vì vốn dĩ n9 chỉ luôn có một mình mà không hề có sự trợ giúp nào. Nhưng từ khi có nu9 thì n9 có thể tiếp thu nhiều kiến thức có lợi, nhận được nhiều sự hỗ trợ, có thể sống cuộc sống không phải lo toan về tiền bạc, có người mà bản thân có thể tin tưởng, thậm chí đồng đội cũng được nu9 train sẵn rồi chỉ cần nhập đội vào là chiến thôi. Rõ ràng là truyện đang đi theo một con đường cực có lợi thì nu9 tự làm khó trò chơi bằng cách đi đường vòng và chọn một "nvc" khác :)))
Peter Luis
Peter Luis Cấp 3
Một Con Moèt lại nghĩ lý do nu9 chọn kế hạ sách thay vì đi tiếp mạch truyện chính là vì phân đoạn phản bội ở nguyên tác gốc na9 đã không đi đúng theo nội dung truyện gốc, vì thế đã có sự thảy đổi, dù chỉ là một phân đoạn nhưng đó là chủ chốt thay đổi na9 trong nguyên tác gốc. Vì xảy ra cớ sự lạc mạch truyện chính nên nu9 đã lựa chọn tách biệt na9 nguyên tác gốc ra khỏi mạch truyện và thay thế một nvp khác vào đi tiếp mạch truyện chính của na9 và thành na9.

Nếu như xảy ra vấn đề lạc mạch truyện chính trong nguyên tác sẽ xảy ra những hậu quả khác nhau và kết truyện cũng sẽ bị thay đổi. Nên nu9 không thể cố chấp đi tiếp mạch truyện trong khi phân đoạn quan trọng đã bị thay đổi như thế, nếu quyết định đi tiếp thì đó là sự mạo hiểm ngu dốt.
Peter Luis
Peter Luis Cấp 3
Một Con MoèNếu bạn chịu khó đọc nhiều bộ tương tự như này sẽ hiểu, nếu như mạch truyện chính xảy ra vấn đề nhất là phân đoạn quan trọng của nvc sẽ dẫn đến hậu quả khó để lường được và cái kết cũng sẽ bị thay đổi, ví dụ vào thời điểm A na9 sẽ bị thương nặng và dẫn đến hôn mê, nhưng nvc xuyên không, trùng sinh gì đó, thay đổi mạch truyện thì sẽ có nvp khác sẽ chịu phân đoạn đó, nvp chịu hậu quả đó sẽ là nvp gắn liền với các tình tiết cùng nvc.

Nói thật thì cái tưởng tượng trên của bạn t thấy nó không có phần hợp lý lắm và xác xuất nó xảy ra dường như là bằng 0.
Cửu Mặc
Cửu Mặc Cấp 4
emo
FBI Ẩn danh
FBI Ẩn danh Cấp 5
Lên đc 1 chap rồi lại lặn à
Thỏ Ngọc Lười Biếng
Thỏ Ngọc Lười Biếng Cấp 4
Hong biết khi nào mới ra chap mới nữa hóng quá emo
Min
Min Cấp 4
Đợi lâu quá quên luôn cốt truyệnemo