Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 1
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 2
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 3
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 4
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 5
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 6
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 7
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 8
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 9
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 10
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 11
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 12
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 13
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 14
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 15
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 16
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 17
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 18
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 19
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 20
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 21
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 22
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 23
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 24
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 25
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 26
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 27
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 28
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 29
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 30
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 31
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 32
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 33
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 34
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 35
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 36
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 37
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 38
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 39
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 40
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 41
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 42
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 43
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 44
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 45
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 46
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 47
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 48
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 49
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 50
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 51
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 52
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 53
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 54
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 55
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 56
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 57
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 58
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 59
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 60
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 61
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 62
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 63
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 64
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 65
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 66
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 67
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 68
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 69
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 70
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 71
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 72
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 73
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 74
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 75
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 76
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 77
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 78
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 79
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 80
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 81
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 82
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 83
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 84
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 85
Hãy Để Em Được Hạ Cánh Nơi Anh chap 41 - Trang 86
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Rin Rin
Rin Rin Cấp 4 Chapter 43
Truyện đc cái nhân vật đẹpemo
Meta Xyz
Meta Xyz Cấp 4 Chapter 43
emo
Tao Bị Điên
Tao Bị Điên Cấp 2
mày dám nhìn tao à
Mèo Béo Tu Tiên
Mèo Béo Tu Tiên Cấp 5 Chapter 43
Không phải mơ đâu thật sự chị đã được mèo béo nhìn trúng rồi đó
nhìn gì mà nhìn
nhìn gì mà nhìn Cấp 4
Mèo Béo Tu Tiêncon mèo thiến tao gặp đâu đánh đó
Mik Tên Hân
Mik Tên Hân Cấp 4
Mèo Béo Tu TiênLại gặp mèo béo nửa r
Zũn Béo Tu Tiên
Zũn Béo Tu Tiên Cấp 4
Mèo Béo Tu Tiênmèo béo nhìn xong chưa tới lượt zũn béo
Fuck my life
Fuck my life Cấp 5
Zũn Béo Tu Tiênvà đơn giản chỉ là cái sự ba hoa,bốc phét như mấy con vịt kêu quác quác ngoài chợ ba của bọn sv nghiện NTR,BBM,MDS,gangbang...chúng m mà thôi!ông bà có câu"ăn có nhai,nói có nghĩ"hoặc cụ Hồ có một câu nói rất nổi tiếng:"Lời nói đi đôi với việc làm"...nói mà ko đi đôi với làm thì nói làm mẹ gì?tốt nhất là ngậm cmm mồm vào luôn cho nó nhanh!vì sv còn lòng tự trọng,tự ái của sv,còn chúng m thì sao?!"ăn ko nói có"như đúng rồi,bản thân đã thối nát ko=1 con sv ,lại còn muốn lôi kéo ng khác vào chết cùng!ko sớm thì muộn chúng m đi ra ngoài XH thì cũng chả khác con gì đó,toàn để cho ng đời dắt mũi như dắt chó đi dạo!đấy,có ngóc đầu nổi nên đc đâu!như cái thằng nào đó ở trên mạng,nói mồm đi giúp đỡ ng nghèo mà khiến ng ta ko dám ra khỏi nhà,xong bị đời quật cho khóc ra tiếng máng!
đơn giản ngày có câu nói nổi tiếng ngày xưa của Tào Tháo:"Sống ở đời, phàm mọi thứ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi!"
hoặc thời hiện đại thì có câu nói rầm rộ trên mạng của thầy Huấn: https://www.y0utube.com/watch?v=p-S0MdndXvM(bỏ thay số 0=o)
cho nên cứ mơ cho đã đi,vì sau cùng tỉnh lại thì đó cũng chỉ là ảo tưởng hão huyền,cặn bã hơn cả bọn sv chúng m mà thôi!chứ đừng có chu cái thâm tâm thối nát còn hơn cả từ"thối"cho ng ngoài xem,tới lúc đó muốn sống ko đc,chết ko xong!(đừng hỏi tại"Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay")
nhắc trc một cái chúng m ở Nhật thì ko nói,nhưng ở đây là Việt Nam,mà đã là ng VN thì có chuyện gì mà ng VN ko làm đc?!bị cắm sừng cái,gọi 500anh em xúc cả mồ mả nhà thằng đó,ko cần biết đi tù là cái gì?ko như mấy thằng Nhật để cho mấy thằng già húp con ng yêu mà thủ dâm tinh thần như mấy thằng loser cặn bã!riêng cái tinh thần yêu nc của ng Việt đã phải nói ko có gì để cho thằng nhật có thể sánh ngang luôn!
mà nói ko t sợ chúng m lại ko hiểu như cái thằng Fucking Forward,nói đúng sự thật xong cứ thích lòng vòng cãi cùn cãi cố cho nên mới có câu
Chim ngu ăn mận ăn me
Người ngu ăn nói chua lè mắm tôm
Câu thơ ý muốn châm biếm những người ăn nói rất là ngu học và óc chó,hay lòng vòng lái sang chuyện khác để che đi cái sự ngu dốt của mình đi.
nên t lấy VD:Việt Nam với Nhật đều cùng 1 kẻ thù xâm lược là Mĩ:
Việt Nam bị Mẽo(ngoài Mẽo ra,trc đó còn Thằng Pháp,tiếp đó chính là Thằng Nhật.... cho đến năm 1954 VN đc chính thức công nhận là một quốc gia độc lập!) xâm lược:cố gắng đánh đuổi thằng MĨ ra khỏi Đất Nc dù phải hi sinh xương máu,cũng ko chịu khuất phục trc quân thù cho đến năm 1975,VN thống nhất cả 2 miền nam bắc trở thành 1 quốc gia độc lập!(điển hình là một câu chuyện trong rừng xà Nu: https://d0wnload.vn/truyen-ngan-rung-xa-nu-20281)
còn thằng Nhật thì sao:đầu hàng vô điều kiện với thằng Mẽo (sau khi bố láo cáo chồn với thằng Mẽo,bị nó cho ăn hai quả hột nhãn),đất nc gần như bị thằng Mĩ kiểm soát gắt gao về mọi thứ,phụ thuộc vô thời hạn vào Mẽo từ lúc đó đến giờ!(nói trắng ra là thuộc địa của thằng Mẽo thì đúng hơn!)
còn nếu muốn sống và làm ng bình thường như bao ng khác đấy!thì sống cho tử tế bỏ ngay những suy nghĩ óc chó,mơ mộng ảo tưởng ko làm mà đòi có ăn đi! ko có cái đó đâu!lo mà tỉnh lại nhìn nhận lại hiện thực ngay trc mắt để mà sửa đổi đi!(ng ăn xin,ng khuyết còn đang ở ngoài đường ăn xin ngay giữa trời lạnh thấu xương,bát cơm chan nc mắm còn ko có để mà ăn!chúng m hãy nên cảm thấy mình còn may mắn chán khi đc sinh ra chân tay đầy đủ,đc sống trong mái ấm,ăn sung mặc sướng!chứ đừng để có chân có tay mà làm mấy cái hành động y như là mấy con sv!)còn ko ấy thì cút cmn xuống đáy xã hội sống cùng mấy con sv,nói trắng ra là sống cho giống mấy con sv cho đỡ bị ng đời nó khinh ra mặt!chứ sống như mấy con ng ko ra ng,sv ko ra sv thì thôi!xin là xin vĩnh biệt cụ cho nó nhanh.đếch ngóc nổi cái đầu lên để thấy mặt trời mà sống đâu!
Ryan
Ryan Cấp 4
Mèo Béo Tu TiênĐâu cũng gặp là sao emo
Meta Xyz
Meta Xyz Cấp 4
Ủa emo
nhìn gì mà nhìn
nhìn gì mà nhìn Cấp 4
Meta XyzJ vậy máemo
Meta Xyz
Meta Xyz Cấp 4
nhìn gì mà nhìnemo Có gì đâu pa cmt tí thôi
nhìn gì mà nhìn
nhìn gì mà nhìn Cấp 4
Meta Xyzemo
Meta Xyz
Meta Xyz Cấp 4
nhìn gì mà nhìnemo
Mèo Béo Tu Tiên
Mèo Béo Tu Tiên Cấp 5 Chapter 39
Mới ra ba phút mèo béo đã cờ men •Nếu chị muốn hạnh phúc phải thuộc về em
Meta Xyz
Meta Xyz Cấp 4
Mèo Béo Tu TiênemoNhanh đấy
Ẩn danh
Ẩn danh Cấp 4
Mèo Béo Tu Tiênmèo béo dạy tui cách lên hóa thần với
 Prince
Prince Cấp 4 Chapter 37
emo
Hugo Vitoria
Hugo Vitoria Cấp 4 Chapter 37
emo
Nguyễn Khả Doanh
Nguyễn Khả Doanh Cấp 3 Chapter 35
tôi xin nói thật là nam9 xấu vl
NAT SL
NAT SL Cấp 5
Nguyễn Khả DoanhTruyện này vẽ biểu cảm chán thực sự lun, mặt ai cũng vô cảm á, bùn vui như nhau
SLY
SLY Cấp 4 Chapter 7
Anh ko yêu đc để tôi nha emo
Phạm Quỳnh
Phạm Quỳnh Cấp 4 Chapter 11
simp quá z bà
Hồ Tuyết Linh
Hồ Tuyết Linh Cấp 4 Chapter 4
vãiiiii , uống nước ko mở nắp chai :))
Đại Ế
Đại Ế Cấp 5 Chapter 19
Ai vứt cái suy nghĩ con nu9 với con linh linh gì đấy xx nên con linh linh mới chết nên nam9 ko tìm ra đc thằng bạn trai của con linh linh:))
Nhất Đạo
Nhất Đạo Cấp 5
Đại ẾemoV ò
Ledo Quoc
Ledo Quoc Cấp 4 Chapter 35
Tác giả vẽ khéo ghê , mới nhìn vào là biết ngay là phản diện rồi
Ledo Quoc
Ledo Quoc Cấp 4 Chapter 37
Đọc nhiều truyện rồi , cả tu tiên đô thị lẫn ngôn tình đều thấy 1 điểm đó là nam9 đeo mắt kính rất hiếm . Đa số mấy đứa đeo mắt kính đều là nam8 cả