Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 1
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 2
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 3
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 4
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 5
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 6
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 7
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 8
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 9
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 10
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 11
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 12
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 13
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 14
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 15
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 16
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 17
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 18
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 19
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 20
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 21
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 22
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 23
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 24
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 25
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 26
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 27
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 28
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 29
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 30
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 31
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 32
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 33
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 34
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 35
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 36
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 37
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 38
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 39
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 40
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 41
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 42
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 43
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 44
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 45
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 46
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 47
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 48
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 49
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 50
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 51
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 52
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 53
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 54
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 55
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 56
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 57
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 58
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 59
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 60
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 61
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 62
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 63
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 64
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 65
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 66
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 67
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 68
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 69
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 70
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 71
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 72
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 73
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 74
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 75
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 76
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 77
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 78
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 79
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 80
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 81
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 82
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 83
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 84
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 85
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 86
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 87
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 88
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 89
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 354 - Trang 90
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Đ
Đ Cấp 4
Đái ra máu
Cô nương Điệp vấn
Cô nương Điệp vấn Cấp 4
Quá đãemo
Gà mẹ
Gà mẹ Cấp 3
Ae ơi chap sắp tới trắc phàm ăn thịt sống hoàng phủ thanh thiên ae ơi
N K
N K Cấp 4
Gà mẹViệc gì, ăn cổ trùng rồi thì ngoan như cún ngay ấy mà
Nguyễn Sỹ Huy
Nguyễn Sỹ Huy Cấp 4
emoo
Cẩn thận đằng sau
Cẩn thận đằng sau Cấp 5
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
.|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : :| : : : :\: |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-~.|\: : : : : : \:|
... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.......................|: : : : : : : \|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.....................\: : : : : : : :\,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\....................“\: : : : : : : : '\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\...............,/: : :\: : : : : : :\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,...........,/: : : : '\: : : : : : ||
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::
Cẩn thận đằng sau
Cẩn thận đằng sau Cấp 5
Cẩn thận đằng sauĐẹp ko ae mới trộm dc á
he Hehe
he Hehe Cấp 5
Cẩn thận đằng sauKo nhìn ra đc j hết
Lumine Long tộc
Lumine Long tộc Cấp 5
Cẩn thận đằng sauNs thực thì tui chả hiểu j :))
Nguyen Tuan Dat
Nguyen Tuan Dat Cấp 5
Cẩn thận đằng sauNó là cái gì vậy
Dragon ice
Dragon ice Cấp 4
Cẩn thận đằng sauto emo
Cẩn thận đằng sau
Cẩn thận đằng sau Cấp 5
Dragon iceThân hình của một em gái
King
King Cấp 5
he HeheCho ae kh thấy thì đây là mã morse nói rằng nó đã chịch dc mẹ nó
he Hehe
he Hehe Cấp 5
Kingemo
chim zata bố mày
chim zata bố mày Cấp 4
Cẩn thận đằng sauchất 
emo
Cẩn thận đằng sau
Cẩn thận đằng sau Cấp 5
KingNghĩ gì dảk vậy bro
Nguyễn Thẩm
Nguyễn Thẩm Cấp 4
Chap mới đâu?
Ko D
Ko D Cấp 4
Nguyễn ThẩmChào sư đệ
Le Hai
Le Hai Cấp 3
emo
NL
NL Cấp 3
Chap mới đâu rồi
Minh Tran
Minh Tran Cấp 5
??? Chap mới đâu
Phạm Anh Toàn
Phạm Anh Toàn Cấp 3
Tuần này lại móm à ta
Ko D
Ko D Cấp 4
Phạm Anh ToànSư đệ đột phá chưa
Phạm Anh Toàn
Phạm Anh Toàn Cấp 3
Ko DChưa đủ kinh đan huynh ơi
Hoang Hoàng
Hoang Hoàng Cấp 3
vẫn chưa raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaemo
Đại ma thần
Đại ma thần Cấp 3
Đọc bao nhiêu truyện rồi mà chỉ thấy truyện này main hay nè  Mấy truyện khác main nhờ may mắn ko 
Còn truyện này main quyết đoán vãi , có sức mạnh nhờ bộ não chứ ko phải bằng may mắn 👍👍👍👍
Mr Trần
Mr Trần Cấp 4
Đại ma thần Thử đọc phàm nhân tu tiên xem, siêu quyết đoán
Izumi- kyota
Izumi- kyota Cấp 5
Mr Trầnxem phim hay hơn đọc nhm phim lm nv nữ hơi kém
Pah Thang
Pah Thang Cấp 4
Đại ma thần Ờ hẳn là ko may mắn
Chắc là Nguyên Anh là nó tự mọc trong người ra
Thần Đồng Minh Không là tự lòi ra dc
Đọc truyện tới cuối mới biết dc tất cả là thiên đạo sắp đặt cả ~~
Pah Thang
Pah Thang Cấp 4
Đại ma thần Ko may mắn tìm dc Huyết Anh sớm là chắc chết từ lúc tụ khí cảnh rồi 😆😆😆
Thông Thiên Đại Đế
Thông Thiên Đại Đế Cấp 4
Xong cả đám bị dí chạy sml emo
Nguyên Ca
Nguyên Ca Cấp 3
Net đi trộm lâu vậy! emo
bán quan tài
bán quan tài Cấp 5
Chính chùùùùùùùùùùùùùù