Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 1
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 2
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 3
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 4
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 5
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 6
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 7
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 8
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 9
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 10
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 11
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 12
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 13
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 14
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 15
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 16
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 17
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 18
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 19
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 20
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 21
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 22
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 23
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 24
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 25
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 26
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 27
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 28
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 29
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 30
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 31
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 32
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 33
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 34
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 35
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 36
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 37
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 38
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 39
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 40
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 41
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 42
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 43
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 44
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 45
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 46
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 47
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 48
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 49
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 50
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 51
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 52
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 53
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 54
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 55
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 56
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 57
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 58
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 59
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 60
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 61
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 62
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 63
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 64
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 65
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 66
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 67
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 68
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 69
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 70
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 71
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 72
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 73
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 74
Cuộc Sống Của Một Pháp Sư Xuyên Không Thế Giới Khác chap 13 - Trang 75
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
cak
cak Cấp 4
ei khoan da, cai kieu xoa di mot ki tu lam mat di gia tri ban dau cua con golem de no bi pha huy sao quen quen v ta
Ê Đĩ chó
Ê Đĩ chó Cấp 5
cakNguồn gốc golem là vậy mà
Tại mấy khứa kia lười nên đập nát cho lẹ thôi
cak
cak Cấp 4
Ê Đĩ chóohhhhhhhhh
Hắc Bạch Hoàng Long
đọc bộ này lại thấy tội thằng bên tower defend :))
Shino
Shino Cấp 5
Thịt loli được rồi hống mãi emo
Mr Bear
Mr Bear Cấp 5
Game độ khó 5* nhưng mà là thằng ad chơi 
Kiểu này ai chơi lại
Na Na
Na Na Cấp 4
tên ma pháp,mà nó đọc như tên mokn võ công ở võ lâm emo
Kenji
Kenji Cấp 4
Na NaDịch đúng nhưng thêm bớt vài chữ thôi emo
Hihina
Hihina Cấp 4
Dịch buồi quá
Ngu Tử Du
Ngu Tử Du Cấp 5
Ae nào thấy tình tiết hơi nhanh k?
Rinne
Rinne Cấp 4
Ngu Tử DuNó đg làm mọi thứ nhanh nhất có thể mà
Như các thánh speed run hay làm
Mèo Béo Tu Tiên
Bé này mặc dù hơi lép nhưng cũng được đó
Ta đã trùng sinh
Mèo Béo Tu TiênMày câm mồm lại con mèo béo đây là thuyền của tao mày đừng mơ phá
emo
Lan
Lan Cấp 4
Yyyyyyyyyyy
Mèo béo cô đơn
Có lẽ tôi là người đầu tiên
Mạn Sa
Mạn Sa Cấp 4
Mèo béo cô đơncó bạn cho đỡ bùn nè:)
Biết Không
Biết Không Cấp 5
Mèo béo cô đơnTiên bùi, tiên nhân, cô tiên bạn là cái nào???
ác nhân
ác nhân Cấp 5
Mèo béo cô đơnai dà toàn các cao thủ hóa thần
Crumb Cat
Crumb Cat Cấp 5
ác nhânemo
KKPZero
KKPZero Cấp 5
ác nhânemoo